Chào mừng các bạn đến với Website của trường THPT Ngọc Lặc - Welcome to Ngoc Lac High School

Thanh Hóa chi gần 4 tỷ đồng mua sách cho các trường trước ngày khai giảng.

Ngày đăng: 26/08/2020

Tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định phê duyệt bổ sung kinh phí mua sách giáo khoa lớp 1 trang cấp cho thư viện các trường Tiểu học thuộc vùng khó khăn năm học 2020 - 2021.

Theo đó, tiêu chí là các trường thuộc vùng khó khăn theo Quyết định số 1010/QĐ- TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Sách giáo khoa được cấp đảm bảo cho thư viện có đủ số lượng cho mỗi học sinh mượn một bộ theo yêu cầu tại công văn số 5229/BGDĐT ngày 15/11/2019 của Bộ GD&ĐT. Các trường được chủ động lựa chọn trong 5 bộ sách được Bộ GD&ĐT phê duyệt.

Có 217 trường Tiểu học thuộc vùng khó khăn theo Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ mua sách giáo khoa lớp 1.

Để thực hiện việc mua sách giáo khoa lớp 1, tỉnh Thanh Hóa cấp cho các địa phương hơn 3,8 tỷ đồng từ nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo (các nhiệm vụ phát sinh) trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2020.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài chính có trách nhiệm thực hiện các thủ tục nghiệp vụ, thông báo bổ sung có mục tiêu kinh phí cho các địa phương để triển khai thực hiện, đảm bảo theo quy định hiện hành.

UBND các huyện, thị xã, thành phố bổ sung kinh phí cho các trường Tiểu học được phê duyệt để tổ chức triển khai, thực hiện mua sách giáo khoa lớp 1 trang cấp cho thư viện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, đảm bảo thực hiện trước thời điểm khai giảng năm học 2020 - 2021.

Duy Tuyên