Chào mừng các bạn đến với Website của trường THPT Ngọc Lặc - Welcome to Ngoc Lac High School
Liên kết Website
Số lượt truy cập

Chủ đề: Ba công khai

Thông báo: Công khai thông tin tuyển sinh vào lớp 10 THPT Ngọc Lặc, năm học 2022-2023

Công khai thông tin tuyển sinh vào lớp 10 THPT Ngọc Lặc, năm học 2022-2023

BIÊN BẢN Niêm yết công khai dự toán thu-chi năm 2021 của trường THPT Ngọc Lặc

BIÊN BẢN Niêm yết công khai dự toán thu-chi năm 2021 của trường THPT Ngọc Lặc

BIÊN BẢN Kết thúc niêm yết công khai đánh giá thực hiện dự toán thu-chi ngân sách Quý III năm 2021 của trường THPT Ngọc Lặc

BIÊN BẢN Kết thúc niêm yết công khai đánh giá thực hiện dự toán thu-chi ngân sách Quý III năm 2021 của trường THPT Ngọc Lặc

BIÊN BẢN Kết thúc niêm yết công khai đánh giá thực hiện dự toán thu-chi ngân sách Quý II (sáu tháng đầu năm) năm 2021

BIÊN BẢN Kết thúc niêm yết công khai đánh giá thực hiện dự toán thu-chi ngân sách Quý II (sáu tháng đầu năm) năm 2021

BIÊN BẢN Niêm yết công khai đánh giá thực hiện dự toán thu-chi ngân sách Quý II (sáu tháng đầu năm) năm 2021 của trường THPT Ngọc Lặc

BIÊN BẢN Niêm yết công khai đánh giá thực hiện dự toán thu-chi ngân sách Quý II (sáu tháng đầu năm) năm 2021 của trường THPT Ngọc Lặc

BIÊN BẢN Kết thúc niêm yết khai đánh giá dự thực hiện dự toán thu-chi ngân sách Quý I Năm 2021

BIÊN BẢN Kết thúc niêm yết khai đánh giá dự thực hiện dự toán thu-chi ngân sách Quý I Năm 2021

BIÊN BẢN Niêm yết công khai đánh giá dự thực hiện dự toán thu-chi ngân sách Quý I Năm 2021

BIÊN BẢN Niêm yết công khai đánh giá dự thực hiện dự toán thu-chi ngân sách Quý I Năm 2021

Các biểu mẫu công khai 2021-2022

Các biểu mẫu công khai 2021-2022

QUY CHẾ Thực hiện công khai trong Nhà trường

QUY CHẾ Thực hiện công khai trong Nhà trường

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế công khai trong nhà trường

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế công khai trong nhà trường

Trang 1 / 2