Chào mừng các bạn đến với Website của trường THPT Ngọc Lặc - Welcome to Ngoc Lac High School

Chủ đề: Tập thể tiêu biểu

50 năm ngày trở về - cựu học sinh lớp A, niên khóa 1969-1972 về thăm trường

50 năm ngày trở về - Trân trọng cảm ơn Anh Nguyễn Xuân Tỵ, anh  Bùi Ấn Niên cựu học sinh lớp A, niên khóa 1969-1972 và các anh các chị cựu học sinh về thăm trường.

15 năm ngày trở về - Lớp 12A3 trường THPT Ngọc Lặc niên khóa 2002-2005

15 năm ngày trở về - Lớp 12A3 trường THPT Ngọc Lặc niên khóa 2002-2005

Tập thể lớp A, khóa 1996-1999 về thăm trường, tri ân các thầy cô giáo và tặng quà cho các em học sinh

Tập thể lớp A, khóa 1996-1999 về thăm trường, tri ân các thầy cô giáo và tặng quà cho các em học sinh

20 năm ngày trở về - Lớp 12A trường THPT Ngọc Lặc niên khóa 1997-2000

20 năm ngày trở về - Lớp 12A trường THPT Ngọc Lặc niên khóa 1997-2000

20 năm - Trở về để tri ân, cảm ơn các thầy cô giáo, cảm ơn lớp H khóa 1997-2000

20 năm - Trở về để tri ân, cảm ơn các thầy cô giáo, cảm ơn lớp H khóa 1997-2000

Trân trọng chào đón các Thầy, Cô giáo nguyên là cán bộ GV nhà trường qua các thời kỳ, chân thành cảm ơn tập thể lớp B niên khóa 1995-1998 về thăm trường

Trân trọng chào đón các Thầy, Cô giáo nguyên là cán bộ GV nhà trường qua các thời kỳ, chân thành cảm ơn tập thể lớp B niên khóa 1995-1998 về thăm trường.

Cựu học sinh niên khóa 1992-1995 trường THPT Ngọc Lặc về thăm trường

Trân trọng chào đón sự trở về của các thầy cô giáo qua các thời kỳ. Chân thành cảm ơn khóa học 1992-1995 về thăm trường.

Cảm ơn vì đã trở lại - 15 năm ngày trở lại thật ấm áp, nghĩa tình - Cảm ơn gia đình A10 niên khóa 2002-2005 trường THPT Ngọc Lặc

Cảm ơn vì đã trở lại. 15 năm ngày trở lại thật ấm áp, nghĩa tình. Cảm ơn gia đình A10 niên khóa 2002-2005 trường THPT Ngọc Lặc

Trang 1 / 1