Chào mừng các bạn đến với Website của trường THPT Ngọc Lặc - Welcome to Ngoc Lac High School
Liên kết Website
Số lượt truy cập

Chủ đề: Tổ Toán

TỔ TOÁN – TIN GIỮ VỮNG VAI TRÒ NỀN TẢNG

Là tổ được thành lập từ những ngày đầu thành lập trường, thời kỳ đất nước còn chiến tranh, nhà trường phải sơ tán, đóng tại nhiều địa bàn trong huyện, nhiều thầy giáo đã tham gia cầm súng bảo vệ Tổ quốc. Hòa bình lập lại, các thầy trở về mái trường thân yêu để tiếp tục dạy học. Trong những lúc khó khăn đó, thế hệ các thầy giáo, cô giáo đầu tiên của nhà trường, của tổ đã đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của tổ. Nhiều thầy giáo, cô giáo là giáo viên giỏi, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp trồng người và bảo vệ Tổ quốc.

Trang 1 / 1