Chào mừng các bạn đến với Website của trường THPT Ngọc Lặc - Welcome to Ngoc Lac High School
Liên kết Website
Số lượt truy cập

Chủ đề: Tuyển sinh 10

Thông báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT Ngọc Lặc năm học 2022-2023

THÔNG BÁO Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1, lịch xét tuyển nguyện vọng 2, phúc khảo bài thi, thời gian nhập học lớp 10 Năm học 2022-2023

Kết quả thi TS vào lớp 10 THPT Ngọc Lặc, năm học 2022-2023

Kết quả thi TS vào lớp 10 THPT Ngọc Lặc, năm học 2022-2023

Khen thưởng cho học sinh đỗ thủ khoa và học sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Ngọc Lặc năm học 2022-2023

Khen thưởng cho học sinh đỗ thủ khoa và học sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Ngọc Lặc năm học 2022-2023.

THÔNG BÁO Tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Ngọc Lặc Năm học 2022-2023

Trường THPT Ngọc Lặc thông báo tới các trường THCS trong địa bàn và vùng lân cận, phụ huynh và học sinh lớp 9 về kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển sinh: Dự kiến tuyển 11 lớp 462 học sinh. 2. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển. 3. Bài thi, môn thi: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Tuyển sinh lớp 10 THPT công lập và THPT DTNT năm học 2022-2023

Thực hiện Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) ban hành tại Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú (DTNT) ban hành theo Thông tư 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Điều lệ THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; ...

Thư chúc mừng học sinh đậu thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 của thầy Hiệu Trưởng Vũ Ngọc Liêm

Thư chúc mừng học sinh đậu thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 của thầy Hiệu Trưởng Vũ Ngọc Liêm

Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 THPT Ngọc Lặc năm học 2021-2022

Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 THPT Ngọc Lặc năm học 2021-2022

KẾT QUẢ THI VÀO LỚP 10 THPT NGỌC LẶC NĂM HỌC 2021-2022

KẾT QUẢ THI VÀO LỚP 10 THPT NGỌC LẶC. NĂM HỌC: 2021-2022

Học bổng khuyến học dành cho các em học sinh có thành tích cao trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Ngọc Lặc năm học 2021-2022

Học bổng khuyến học dành cho các em học sinh có thành tích cao trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Ngọc Lặc năm học 2021-2022 do GIA ĐÌNH thầy Hoàng và cô Hương giáo viên nhà trường trao tặng

Thông tin tuyển sinh vào 10 THPT Ngọc Lặc năm học 2021 - 2022

Thông tin tuyển sinh vào 10 THPT Ngọc Lặc. Năm học: 2021 - 2022

Trang 1 / 2