Chào mừng các bạn đến với Website của trường THPT Ngọc Lặc - Welcome to Ngoc Lac High School

Chủ đề: Nhóm Tin học

Tin học 11 Bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh

Bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh dưới đây sẽ trình bày về cấu trúc rẽ nhánh trong môt tả thuật toán của một số bài toán đơn giản; hướng dẫn các em viết câu lệnh rẽ nhánh dạng đủ, dạng thiếu thông qua một số bài toán vận dụng cụ thể

Trang 1 / 1