Chào mừng các bạn đến với Website của trường THPT Ngọc Lặc - Welcome to Ngoc Lac High School
Liên kết Website
Số lượt truy cập

Chủ đề: Thời Khóa Biểu

Thời Khóa Biểu HK II (Số 7) - Áp dụng từ ngày 07/02/2022

Thời Khóa Biểu HK II (Số 7) - Áp dụng từ ngày 07/02/2022

Thời Khóa Biểu HK II (Số 6) - Áp dụng từ ngày 17/01/2022

Thời Khóa Biểu HK II (Số 6) - Áp dụng từ ngày 17/01/2022

Thời Khóa Biểu HK I - Thực hiện từ ngày 04/10/2021

Thời Khóa Biểu HK I - Thực hiện từ ngày 04/10/2021

Thời Khóa Biểu HK I - Thực hiện từ ngày 27/09/2021

Thời Khóa Biểu HK I - Thực hiện từ ngày 27/09/2021

Thời Khóa Biểu Ôn thi TN THPT - Thực hiện từ ngày 21/06/2021

Thời Khóa Biểu Ôn thi TN THPT - Thực hiện từ ngày 21/06/2021

Thời Khóa Biểu HK II - Thực hiện từ ngày 18/01/2021

Thời Khóa Biểu HK II - Thực hiện từ ngày 18/01/2021

Thời Khóa Biểu - Thực hiện từ ngày 07/12/2020

Thời Khóa Biểu - Thực hiện từ ngày 07/12/2020

Thời Khóa Biểu - Thực hiện từ ngày 30/11/2020

Thời Khóa Biểu - Thực hiện từ ngày 30/11/2020

Thời Khóa Biểu - Thực hiện từ ngày 02/11/2020

Thời Khóa Biểu - Thực hiện từ ngày 02/11/2020

Thời Khóa Biểu - Thực hiện từ ngày 19/10/2020

Thời Khóa Biểu - Thực hiện từ ngày 19/10/2020

Trang 1 / 2