Chào mừng các bạn đến với Website của trường THPT Ngọc Lặc - Welcome to Ngoc Lac High School
Liên kết Website
Số lượt truy cập

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Ngày đăng: 20/04/2022

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2022

 

Cụ thể như sau:

 

Lịch công tác Kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng được ban hành kèm theo hướng dẫn này. Theo đó, tập huấn Quy chế thi và nghiệp vụ tổ chức thi cho các sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thành chậm nhất ngày 21/4;

Tổ chức tập huấn Quy chế thi và nghiệp vụ tổ chức thi cho cán bộ làm công tác thi, hoàn thành trước ngày 26/4;

Lập và giao tài khoản cho thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 từ ngày 26/4 đến hết ngày 28/4;

Thí sinh thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi từ ngày 26/4 đến hết ngày 3/5;

Tổ chức cho thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 đăng ký dự thi trực tuyến từ ngày 4/5 đến 17 giờ ngày 13/5...

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở Giáo dục và Đào tạo cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành địa phương để thực hiện các chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và Ban Chỉ đạo cấp quốc gia bảo đảm thực hiện đúng Quy chế thi, Công văn số 1523/BGDĐT-QLCL và các hướng dẫn thực hiện công tác phối hợp tổ chức thi của các cấp có thẩm quyền (nếu có); tiếp tục thực hiện Hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại văn bản số 2369/ANCTNB&QLCL ngày 18/5/2021.