Chào mừng các bạn đến với Website của trường THPT Ngọc Lặc - Welcome to Ngoc Lac High School

Lịch công tác từ 17/8-22/8/2020.

Ngày đăng: 17/08/2020

TRƯỜNG THPT NGỌC LẶC


LỊCH CÔNG TÁC

Từ 17/8/2020 đến 22/8/2020

 

Trực chung: Đ/c Vũ Ngọc Liêm

 * Ghi chú:

          - Ngoài những công việc trên, các đồng chí trong Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên có trách nhiệm thực hiện các công việc đột xuất của Bộ, Tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Huyện và các cơ quan liên quan theo chỉ đạo của đồng chí Hiệu trưởng;

          - Nếu có công việc đột xuất, BGH sẽ thông báo sau./.

                                                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                              (Đã ký)

                                                                                                                                                         Vũ Ngọc Liêm